Categories: smok

smok รส ของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้ผู้ซื้อมีมากรวมทั้งใช้

smok
smok

ผลพวงของสาร smok แต่งกลิ่นรส
รส ของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ที่ smok มีให้ผู้ซื้อมีมากรวมทั้งใช้เพื่อยั่วยวนใจทั้งยังผู้ดูดบุหรี่ในขณะนี้แล้วก็ผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้ารายใหม่ซึ่งคือปัญหาด้านสาธารณสุขที่มากขึ้น’ 6 อันที่จริง เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นรวมทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายมากยิ่งกว่า 5 ล้

นคนเป็นผู้ใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในขณะนี้ในปี 2019 75 แล้วก็บอกว่ารสที่น่าสนใจเป็นต้นเหตุหลักสำหรับ การบริโภค ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ใน 81% ของผู้ใช้อายุน้อย 76 . ตั้งแต่ปี 2016 หน่วยงานของกินรวมทั้งยา (FDA) ได้ควบคุมรสที่ใช้ใน ตลาด ยาสูบอิเล็กทรอ

กส์และก็พึ่งจะเผยแพร่หลักการบังคับใช้เกี่ยวกับรสที่มิได้รับอนุญาต ซึ่งรวมทั้งรสผลไม้และก็รสไม่นต์ ซึ่งล่อใจผู้ใช้อายุน้อย 77 . แต่ ผลพวงระยะยาวของสารเคมีแต่งกลิ่นรสทั้งปวงที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้ (ซึ่งมีมากยิ่งกว่า 15,000 รายการ) ยังไม่รู้จัก รวมทั้งชอบไม่รวมอยู่ในฉลากสินค้า 78 นอกเหนือจากนี้ ไม่มีการยืนยันความปลอดภัยเหตุเพราะอาจมีคุณ

ลักษณะเป็นพิษหรือเคือง 5

เกี่ยวกับความมากมายหลากหลายของรสที่มีอยู่ นิดหน่อยได้บอกให้เห็นถึงความเป็นพิษต่อเซลล์ 59 , 79 บาห์ลและก็แผนก ประเมินความเป็นพิษของของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ 36 ประเภท รวมทั้งรสที่ไม่เหมือนกัน 29 ประเภทต่อเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนของผู้คน เซลล์ต้นกำเนิดจากประสาทของหนูเมาส์ และก็ไฟโบรบลาสต์ในปอดของคนเราโดยใช้การทดลองกิจกรรมการเผา โดยธรรมดาe-liquids พวกนั้น ที่มีรส bubblegum

-, butterscotch- แล้วก็ caramel-flavored ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ที่เผยหากแม้ในขนาดสูงสุดที่ทดลอง ตรงกันข้ามe-liquids พวกนั้นที่ มี รส Freedom Smoke Menthol Arcticและก็Global Smoke Caramelก่อให้เกิดพิษต่อเซลล์ในปอดรวมทั้งคน

ที่มีCinnamon Ceylonกลิ่นรสเป็นพิษต่อเซลล์เยอะที่สุดในทุกสายเซลล์ 79 การศึกษาเล่าเรียนเพิ่มอีกจากกรุ๊ปเดียวกัน 80 เผยออกมาว่าความเป็นพิษต่อเซลล์สูงเป็น

ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ รสอบเชย ในบรรทัดนี้ ผลสรุปจากการวิเคราะห์ GC–MS รวมทั้ง HPLC กล่าวว่าสินนามัลดีไฮด์ (CAD) รวมทั้ง

 2-มันข้นอกซีสินนามัลดีไฮด์ แม้กระนั้นไม่ใช่ไดโพรพิลีนไกลคอลหรือวานิลลิน มีส่วนสำคัญต่อความเป็นพิษต่อเซลล์สูงของของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ รสอบเชย 80 สา

รประกอบที่เกี่ยวพันกับการแต่งกลิ่นรสอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะแทรกซ้อนทางเท้าหายใจ 81 , 82 , 83 ดังเช่น ไดอะซิติล 2,3-เพนทาเนไดโอน หรืออะสิโตอิน เจอใน 47 จาก 51 สเปรย์แต่งกลิ่นรสการทดลองของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ 84 อั ลเลนรวมทั้งแผนก คำนวณไดอะซิติลเฉลี่ย 239 ไมโครกรัมต่อตลับ 84 สมมุติอีกที 400 พัฟต่อตลับ และก็ 40 มิลลิลิตร ต่อพัฟ เป็นได้ไหมที่จะราว 0.015 ppm เฉลี่ยของไดอะซิติลต่อพัฟ ซึ่งอาจก่อให้ลักษณะการทำงานของปอดลดน้อยลงในระยะยาว 85

Article info